Förhindrar svallisbildning

Svalliskyddet TUWE används för att förhindra svallisbildning i vägtrummor. Svallisbildning beror i många fall på kölddrag, som uppstår när trumändarna är öppna.

Svallisskydd i trummans båda ändar förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning.

     
     

Förhindrar frysning

I trummor, som ligger under tjälnivå, kan frysning i de flesta fal förhindras. I trummor som ligger över tjälnivå, kan frysning inte förhindras, men den den fördröjning man får i dessa trummor, minskar antalet tiningar.

 

     
     

 

Temperaturpåverkan

Prov med svallisskyddet har visat att temperaturen i trumman påverkas gynnsamt.

Svallisskyddet TUWE är patenterat